หน่วยมิตรประชา กองบิน ๔๖ ออกช่วยเหลือพี่น้องประชาชน

calendar  25 มิ.ย. 2563, 21:54 น.    6

นาวาอากาศเอก ภาณุวัตร เรืองประยูร ผู้บังคับการกองบิน ๔๖ พร้อมด้วยข้าราชการ และชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๔๖ นําหน่วยมิตรประชากองบิน ๔๖ ออกช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ในพื้นที่ตําบลมะตูม เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ หมู่ที่ ๓ ตําบลมะตูม อําเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 

อัลบั้มภาพ