หน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​กองทัพอากาศ (กองบัญชาการ)​

​​

ส่วนบัญชาการ

 

ส่วนกำลังรบ

 

ส่วนส่งกำลังบำรุง

ส่วนการศึกษา

 

ส่วนกิจการพิเศษ

 

 

 * เป็นบริการเว็บลิงค์สำหรับหน่วยงานภายใน ทอ.