ติดต่อเรา

​​​ติดต่อสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น​​ :
Call Center
โทร. 0-2534-6000​
โทรสาร 0-2534-1930​​

>> ติดต่อสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น กองทัพอากาศ(Q​&A)​ 

ติดต่อ​​สอบถามเรื่องข่าวประชาสัมพันธ์​ (เฉพาะการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ ทอ.) :
กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ
โทร. 0-2534-1604​

ติดต่อ​​สอบถามเรื่องการใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (RTAF Mail) :
กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
โทร. 0-2534-6000​
อีเมล์ : support@rtaf.mi.th​​​

ติดต่อ​​สอบถามปัญหาการใช้เครือข่าย ทอ. :
กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
โทร. 0-2534-3499, 0-2534-4979​
อีเมล์ : ​network@rtaf.mi.th​​​

ติดต่อ​​สอบถามความปลอดภัยด้านสารสนเทศ :
กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ​​​
โทร. 0-2534-1441
อีเมล์ : cyber@rtaf.mi.th​​​

แจ้งข้อขัดข้องการใช้งานเว็บไซต์ ทอ. :
กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ​
โทร. 0-2534-1082​
อีเมล์ : webmaster@rtaf.mi.th​​​

​ที่ตั้ง :​
​171 ถนนพหลโยธิน แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

แผนที่ :