ปลูกต้นไม้และป่าเฉลิมพระเกียรติ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น

calendar  25 มิ.ย. 2563, 21:58 น.    9

พลอากาศตรี ครรชิต วานิชย์ เลขานุการกองทัพอากาศ พร้อมด้วยข้าราชการสํานักงานเลขานุการกองทัพอากาศ ร่วมปลูกต้นไม้และป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ"รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ กองบิน ๒ จังหวัดลพบุรี