กองบิน ๑ ออกหน่วยมิตรประชา ช่วยเหลือพี่น้องประชาชน

calendar  1 ก.ค. 2563, 22:07 น.    18

นาวาอากาศเอก เจริญ  วัฒนศรีมงคล ผู้บังคับการกองบิน ๑ นำหน่วยมิตรประชา กองบิน ๑ ออกช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่รอบกองบิน ๑ ที่ได้รับความเดือดร้อนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยมอบสิ่งของอุปโภค บริโภค ให้กับประชาชนในพื้นที่ เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ตำบลปรุใหญ่  อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา  ​

อัลบั้มภาพ