ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

​​​​​​​​​​​​​ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer : CIO)​

 

 

​ชื่อ - นามสกุล​ พลอากาศเอก สุทธิพันธุ์  ต่ายทอง​
ตำแหน่ง เสนาธิการทหารอากาศ​
​ข้อมูลติดต่อ ​โทรศัพท์ : 0-2534-1118​​
อีเมล์ : suttipun​@rtaf.mi.th
นโยบายด้าน ICT รายละเอียดตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารอากาศ ประจำปี พ.ศ.2559 (ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
การบริหารงานด้าน ICT บริหารงานด้าน ICT ตามแผน นโยบาย และระเบียบกองทัพอากาศดังนี้
- ​แผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อการกองทัพอากาศ พ.ศ.2563-2570
- นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศของกองทัพอากาศ
- ระเบียบกองทัพอากาศ ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศของกองทัพอากาศ พ.ศ.2542