ปลูกต้นไม้และป่าเฉลิมพระเกียรติ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น

calendar  24 มิ.ย. 2563, 21:56 น.    15

พลอากาศตรีหญิง เพชรชมพู เล่ห์มงคล ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายในทหารอากาศ พร้อมด้วย ข้าราชการสํานักงานตรวจสอบภายในทหารอากาศ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ บริเวณพื้นที่สวนสุขภาพกองทัพอากาศ (ศูนย์กีฬา-สวนเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ ๕๐ พรรษา)

อัลบั้มภาพ