ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพอากาศ สำรวจพื้นที่สนามบินระนอง

calendar  9 ก.ค. 2563, 10:34 น.    20

พลอากาศเอก เสนาะ  พรรณพิกุล ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพอากาศ/ประธานอนุกรรมการพัฒนางานด้านสวัสดิการกองทัพอากาศ และคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมและตรวจพื้นที่สนามบินระนองที่กองทัพอากาศรับผิดชอบ โดยมี นายจตุพจน์  ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดระนอง และนาวาอากาศเอก แมนสรวง  สุวรรณ ผู้บังคับการกองบิน ๗ ร่วมให้การต้อนรับและรับฟังบรรยายสรุป เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓​ ณ ห้องประชุมรัตนรังสรรค์ ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดระนอง 

อัลบั้มภาพ