พิธีมอบประกาศนียบัตรการเรียกพลเพื่อตรวจสอบของกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๓

calendar  30 มิ.ย. 2563, 17:19 น.    25

พลอากาศโท ชานนท์ มุ่งธัญญา​ รองเสนาธิการทหารอากาศ​ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรการเรียกพลเพื่อตรวจสอบของกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยเรียกนายทหารสัญญาบัตรกองหนุนทุกเหล่า และทุกภูมิลำเนา จำนวน ๕๐ คน เพื่อตรวจสอบ และอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในระเบียบการปฏิบัติต่าง ๆ ตลอดจนสิทธิกำลังพลที่เกี่ยวข้อง โดยมีกรมกำลังพลทหารอากาศเป็นหน่วยรับพล เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ อาคารรณนภากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช​