ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพอากาศ ตรวจเยี่ยมการจัดสวัสดิการกองบิน ๗ และกิจการสวนปาล์มน้ำมันวันทนากองทัพอากาศ (หัวเตย)

calendar  9 ก.ค. 2563, 10:29 น.    22

พลอากาศเอก เสนาะ  พรรณพิกุล ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพอากาศ/ประธานอนุกรรมการพัฒนางานด้านสวัสดิการกองทัพอากาศ และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมการจัดสวัสดิการกองบิน ๗  และกิจการสวนปาล์มน้ำมันวันทนากองทัพอากาศ (หัวเตย) โดยมี นาวาอากาศเอก แมนสรวง  สุวรรณ ผู้บังคับการกองบิน ๗ พร้อมด้วยรองผู้บังคับการกองบิน ๗ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๗ ร่วมให้การต้อนรับ และร่วมรับฟังบรรยายสรุป เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓​​ ณ ห้องประชุมกองบิน ๗ ​จังหวัดสุราษฎร์ธานี

อัลบั้มภาพ