ผู้บัญชาการทหารอากาศตรวจเยี่ยมการสร้างน้องบุญอุ้ม ณ กรมช่างอากาศ

calendar  9 ก.ค. 2563, 10:24 น.    19

 พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมการสร้างน้องบุญอุ้ม ซึ่งดําเนินการสร้างโดยกรมช่างอากาศ จํานวน ๑๐ ชุด โดยมี พลอากาศโท ภาณุวัชร์ เปี่ยมศรี เจ้ากรมช่างอากาศ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ กองโรงงาน กรมช่างอากาศ 

             “น้องบุญอุ้ม” เป็นเครื่องมือสําหรับยกศพเพื่อช่วยเหลือพยาบาลและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลให้ปลอดภัยจากการแพร่ระบาด เชื้อไวรัส COVID-19 อีกทั้งช่วยทุ่นแรงในการบรรจุร่างผู้เสียชีวิตจากการเป็นโรคจากการส่งมอบให้โรงพยาบาลจังหวัดชายแดนภาคใต้ นําไปใช้งานครั้งแรกได้รับผลดี กองทัพอากาศโดยกรมช่างอากาศจึงระดมสรรพกําลังสร้างเพิ่มเติมอีกจํานวน ๑๐ ชุด เป็นอย่างน้อย เพื่อมอบให้โรงพยาบาลใน ๓ จังหวัดภาคใต้ และในโรงพยาบาลทหารอากาศที่มีความจําเป็นในการใช้งานเร่งด่วนต่อไป โดยกําหนดทยอยสร้างให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ กรกฎาคม - ต้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓​

อัลบั้มภาพ